ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เข้าใจภาพรวมสมัคร-เช็กสิทธิ-ยื่นอุทธรณ์

เปิดขั้นตอนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ ปี 2565 ตั้งแต่การสมัคร เช็กสิทะ ประกาศผล ยื่นอุทธรณ์

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการ

กระทรวงการคลังเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ ปี 2565 เริ่มวันที่ 5 ก.ย.-19 ต.ค. 65 เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงคัดกรองเพิ่มความแม่นยำในการระบุตัวตนผู้มีรายได้น้อยให้มีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงาน 47 หน่วยงาน รับลงทะเบียน และตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่จะมีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ ปี 2565 เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นผู้มีรายได้น้อยตัวจริงที่สมควรจะได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ

โดยผู้ที่มีคุณสมบัติในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ G2G168P บัตรคนจน รอบใหม่ ปี 2565 ตามที่กำหนด ซึ่งทุกคนจะต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด ผ่านช่องทางการลงทะเบียนเว็บไซต์ และช่องทางการลงทะเบียน ณ หน่วยรับลงทะเบียนในพื้นที่ทั่วประเทศ

  • คุณสมบัติผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ ปี 2565

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 จะเริ่มตั้งแต่การลงทะเบียน การประกาศผล ตรวจสอบคุณสมบัติ รวมถึงการยื่นอุทธรณ์ ซึ่งแต่ละขั้นตอนก็จะมีการระบุช่วงวันเวลาไว้ค่อนข้างชัดเจน เบื้องต้น กระทรวงการคลังได้สรุปรายละเอียดไว้คร่าวๆ ดังนี้

เปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ ปี 2565

  • ลงทะเบียนใหม่ทั้งผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว และผู้ที่ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • ลงทะเบียนวันที่ 6 ก.ย.-19 ต.ค. 65 (จำนวน 45 วัน)

ประกาศผลการลงทะเบียน DOPA

  • ข้อมูลของผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน
  • ประกาศผลทุกวันศุกร์ ช่วงเดือน ก.ย.-พ.ย. 65 (จำนวน 60 วัน)

ตรวจสอบคุณสมบัติ (47 หน่วยงาน) และประมวลผล

  • ช่วงเดือน พ.ย.65-ม.ค. 66

ประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติและเริ่มกระบวนการยืนยันตัวตน (e-KYC)

  • ภายในเดือน ม.ค. 66

ผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติ เริ่มกระบวนการอุทธรณ์

  • ภายในเดือน ม.ค. 66 (กระบวนการอุทธรณ์ 23 วัน)

เริ่มใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน 2565

  • กระทรวงการคลังจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

ประกาศผลอุทธรณ์

  • กระทรวงการคลังจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง